PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

a) Menjawab pertanyaan dan membekalkan maklumat yang diperlukan oleh pelanggan ( pelabur / usahawan ) dalam tempoh tiga (3) hari masa bekerja.


PIAGAM PELANGGAN

b) Memproses semua tuntutan pembayaran invois dalam tempoh tujuh (7) hari masa bekerja. Tertakluk pada kelulusan serta dokumen sokongan yang lengkap dan teratur.


PIAGAM PELANGGAN

c) Memproses tuntutan pembayaran balik projek pembangunan dalam tempoh empat belas (14) hari masa bekerja. Tertakluk pada kelulusan serta dokumen sokongan yang lengkap dan teratur.