MISI, VISI DAN OBJEKTIF..

MISI

1. Membangunkan sektor Perindustrian yang dinamik dan mapan melalui promosi pelaburan, pembangunan keusahawanan dan infrastruktur Perindustrian.

2. Meningkatkan sumbangan sektor Perindustrian kepada KDNK Negeri Sabah secara berperingkat, seperti yang berikut ;
i. 2025 = RM10 Billion
ii. 2030 = RM15 Billion
iii. 2035 = RM20 Billion
iv. 2040 = RM30 Billion

3. Mempertingkatkan keupayaan usahawan dari segi pengeluaran, penggunaan teknologi IR4.0, pembungkusan, pensijilan, e-dagang dan pemasaran eksport kepada Mempertingkatkan keupayaan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sebagai industri sokongan utama dan pemangkin kepada pembangunan industri pembuatan.

VISI

Ke arah mewujudkan sebuah Negeri Perindustrian menjelang tahun 2040.

OBJEKTIF

Bertanggungjawab ke atas :-

a) Pembangunan Perindustrian.
b) Pembangunan Keusahawanan.
c) Pembangunan Ekonomi Bumiputera Negeri Sabah.
d) Pembangunan Industri Hiliran.
e) Pembangunan Industri berasaskan petroleum dan gas.
f) Pembangunan Industri berasaskan Kelapa Sawit.
g) Memperkasa Pelaburan Perindustrian.