LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Kementerian ini ditubuhkan pada Oktober 1971 dan telah melalui beberapa perubahan nama sejak ia ditubuhkan seperti berikut :
1971: Kementerian Pembangunan Perusahaan
1976: Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Luarbandar
1989: Kementerian Pembangunan Perindustrian
2018: Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
2020: Kementerian Pembangunan Perindustrian.