Fungsi

FUNGSI KEMENTERIAN

 1. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dasar serta strategi Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah.

 2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Pembangunan Perindustrian.

 3. Menjalankan kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan Pembangunan Perindustrian.

 4. Menyelaras, melaksana dan memantau semua aktiviti yang berkaitan dengan kepentingan negeri dalam Perdagangan dan Industri.

 5. Merancang dan menyelaraskan program-program bagi peningkatan Infrastruktur Perindustrian.

 6. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dasar serta strategi Pembangunan Keusahawanan Negeri Sabah.

 7. Merancang dan menyelaras pelaksanaan Program Pembangunan Keusahawanan.

 8. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dan dasar serta strategi Pembangunan Ekonomi Bumiputera Negeri sabah.

 9. Merancang dan menyelaras pelaksanan program Pembangunan Ekonomi Bumiputera Negeri sabah.

 10. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dasar serta strategi Pembangunan Industri hiliran khususnya, Industri yang berasakan Petroleum dan Gas serta Kelapa Sawit.

 11. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Pembangunan Industri hiliran khususnya, Industri yang berasakan Petroleum dan Gas serta Kelapa Sawit.

 12. Meningkatkan Pelaburan dalam sektor Perindustrian dan Sektor Ekonomi lain yang berdaya maju.

 13. Merancang, melaksana dan menyelaras program-program Ekonomi Digital terutamanya Pembangunan platform E-dagang.